Τιμές All Inclusive

Η ασφάλιση απαλλαγής από ζημιά σύγκρουσης (C.D.W.) περιλαμβάνεται στην τιμή ενοικίασης.

Το επιπλέον ποσό εξαρτάται από την κατηγορία του ενοικιαζόμενου οχήματος και έχει ως εξής.

 • Για το Economy A/C η υπέρβαση είναι 800€.
 • Για το Economy Automatic A/C, η υπέρβαση είναι 800€.
 • Για το Economy Open Top A/C η υπέρβαση είναι 800€.
 • Για το Compact A/C, η υπέρβαση είναι 800€.
 • Για το Family A/C, η υπέρβαση είναι 800€.
 • Για το Compact Automatic A/C, η υπέρβαση είναι 800€.
 • Για το Family Plus A/C η υπέρβαση είναι 1000€.
 • Για τo Family Full Size A/C, η υπέρβαση είναι 1000€.
 • Για το Family Αυτόματο A/C, η υπέρβαση είναι 1000€.
 • Για το Cabrio Manual A/C, το Excess είναι 1200€.
 • Για το Cabrio Automatic A/C η υπέρβαση είναι 1200€.
 • Για το Cabrio Automatic Plus A/C η υπέρβαση είναι 1200€.
 • Για το Cabrio Automatic SUV A/C, η υπέρβαση είναι 1200€.
 • Για το 4WD Jeep, 1.3 Open Top, το πλεόνασμα είναι 1200€.
 • Για το Luxury SUV A/C η υπέρβαση είναι 1500€.
 • Για το Automatic Grand Jeep A/C η υπέρβαση είναι 1500€.
 • Για το Automatic SUV A/C, η υπέρβαση είναι 1500€.
 • Για το Premium Automatic SUV A/C, η υπέρβαση είναι 1500€.
 • Για το Mini Bus Αυτόματο 7θέσιο Diesel A/C, η υπέρβαση είναι 1500€.
 • Για το Mini Bus 7 Θέσεων A/C, η υπέρβαση είναι 1500€.
 • Για το Mini Bus 9θέσιων A/C, η υπέρβαση είναι 1500€.
 • Για το αυτόματο 9θέσιο Mini Bus A/C, η υπέρβαση είναι 1500€.
 • Ασφάλιση Πλήρους Απαλλαγής Ζημιών (F.D.W.)

Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε την Πλήρη Απαλλαγή Ζημιών (F.D.W.) με Μηδενικό Υπέρβαση μόνο 10 ευρώ την ημέρα.

https://www.livechatalternative.com/