24/7 Παραλαβή & Παράδοση

Παραλαβές & Παραδόσεις εκτός ωραρίου.
Η παράδοση και η παραλαβή εκτός των ωρών του γραφείου μας (μεταξύ 23:00 -07:30) έχει επιπλέον σταθερή χρέωση 25,00 ευρώ.

https://www.livechatalternative.com/